Лечение рака молочной железы согласно европейским стандартам

 

health and medicine concept - naked woman with breast cancer awareness ribbon

Сучасні підходи в організації діагностики та лікування раку молочної залози. Реалізація міжнародних стандартів на досвіді лікарні LISOD.

Рак молочної залози (РМЗ) є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок як в Україні, так і в світі. Розробка та впровадження сучасних методів діагностики та лікування РМЗ призвели до збільшення кількості хворих та підвищення вимог до якості життя пацієнток із РМЗ. Це, в свою чергу, стимулювало розвиток мультидис- циплінарного підходу з формуванням індивідуалізованого та мінімально травматичного комплексного лікування з виконанням максимально естетичних операцій, що було оформлено в концепції Мамологічного центру згідно з критеріями EUSOMA (European Society of Mastology).

Представлені організаційні та клінічні принципи формування та роботи Центру сучасної мамології (ЦСМ) Лікарні ізраїльської онкології LISOD. Ми надаємо перевагу органозберігаючим онкопластичним операціям, а в разі необхідності виконання мастектомії – одномоментним реконструкціям з використанням імплантатів або аутологічних тканин. Вибір варіанта операції залежить від розміру, розташування пухлини, розміру і стану паренхіми залози, вираженості птозу, вихідної асиметрії та бажань самої пацієнтки. Представлені принципи контролю країв резекції, локалізації пухлин, що не пальпуються, принципи регіонарного стадіювання, реабілітації хворих, принципи вибору та основні варіанти шкірнозберігаючих мастектомій та одномоментних реконструкцій. Результати. З 2007 по 02. 2015 р. в ЦСМ виконано 703 операції у 512 пацієнток. Онкопластичних органозберігаючих операцій виконано 295 у 288 паці- єнток. Віддалені результати лікування відстежено у 249 (86,5%) пацієнток. Середній термін спостереження становив 39,7 (5-93) міс. Місцеві рецидиви виникли у 6 (2,4%) пацієнток, у 24 (9,6%) пацієнток виявлене метастатичне ураження і 15 (6,0%) з них померли. Одномоментних реконструкцій після мастектомії виконано 94 у 78 пацієнток. Віддалені результати відстежено у 67 (86,0%). Середній термін спостереження склав 28 міс (6-70). Місцевий рецидив виявлено у однієї пацієнтки (1,5%). Віддалені метастази розвинулись у 9 (13,4%), двоє з них померло (3,0%). Виконано 324 біопсії сигнального лімфовузла (БСЛВ). Рівень успішної ідентифікації становив 98,2%. Кількість хворих з метастатичним ураженням сигнального лімфовузла становить 78 (24,1%).

Висновки. Представлені результати показують можливість та високу ефективність впровадження в клінічну практику принципів та критеріїв EUSOMA. На прикладі Центру сучасної мамології (ЦСМ) LISOD показана можливість надавати комплексну допомогу пацієнткам з РМЗ на найвищому рівні згідно з міжнародними стандартами.

Докладніше про організацію роботи та хірургію можливо прочитати у статті: bit.ly/article-breast-cancer